• Maarten

Adviesrapport 'Waardevol Toerisme' gepresenteerd


Toerisme in Nederland groeit al jaren exponentieel en dat blijft de komende jaren ook zo. Reden voor de Rli om onderzoek te doen naar de effecten.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur publiceerde op 12 september hun adviesrapport 'Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het'. Een interessant onderzoek naar de effecten van massatoerisme. Het rapport bevat tal van adviezen voor toeristische steden en regio's hoe om te gaan met het groeiende toerisme. Het leuke is dat het adviesrapport naadloos aansluit bij de visie van The Driving Force. Ons Visitor Managementplatform Linda kan concreet invulling geven aan de adviezen van de Rli.Het adviesrapport Waardevol toerisme van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Toerisme en leefbaarheid weer in balans


De afgelopen jaren is het toerisme in Nederland exponentieel gegroeid. Dat brengt grote voordelen met zich mee op het vlak van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, maar we beginnen inmiddels ook de schaduwkant van massatoerisme te zien. Massatoerisme geeft grote druk op de openbare ruimte en infrastructuur en veroorzaakt overlast voor bewoners. Het draagvlak voor toerisme neemt daardoor af. Reden voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om onderzoek te doen naar toerisme in Nederland en na te denken over hoe toerisme en leefbaarheid weer in balans kunnen komen.


Ongecontroleerde stroom toeristen


Hun bevindingen en adviezen zijn gepubliceerd in het rapport 'Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het'. Het rapport van de Rli bevat interessante conclusies, waar wij ons goed in kunnen vinden. De nadruk heeft gelegen op het binnenhalen van meer toeristen en het vergoten van inkomsten. Er is niet nagedacht over hoe deze grote groepen mensen in goede banen geleid moesten worden, met een grote ongecontroleerde toestroom van toeristen tot gevolg. Vervelend voor bewoners die hier overlast van ondervinden. Maar let op: het is ook schadelijk voor onze toeristische trekpleisters zelf. Door té grote drukte staat de bezoekbeleving van steden en attracties onder druk, met imagoschade tot gevolg.


Instrumenten om bezoekers te verleiden tot gewenst gedrag. Bron: Rli

Toeristen spreiden in tijd en ruimte


Tijd om proactief te gaan handelen en grip te krijgen op toerisme, in plaats van het ons te laten overkomen. Dat is beter voor bewoners én voor bezoeker, want ook zij hebben geen zin in teleurstellingen en lange wachtrijen. De Rli reikt diverse beleidsinstrumenten aan om te sturen op een goede balans tussen toerisme en leefomgeving, zoals spreiden in ruimte en tijd, het aanbieden van alternatieve bestemmingen en verleiden tot gewenst gedrag. Dit sluit naadloos aan op de uitgangspunten van ons dynamische Visitor Management Platform Linda, dat werkt met: verbinden, spreiden, verleiden en belonen.Spreiden in tijd en ruimte om capaciteit optimaal te benutten. Bron: Rli

Bestaande capaciteit beter benutten


In het advies om de capaciteit van attracties en infrastructuur te vergroten zien wij minder. Enerzijds omdat dit vaak niet mogelijk is of zeer kostbaar en anderzijds omdat het probleem vaak niet zit in de capaciteit, maar in de inefficiënte benutting hiervan. De ongecontroleerde toestroom van toeristen zorgt voor piekbelasting op populaire momenten, maar op andere momenten is er capaciteit genoeg. Het zou dus zonde zijn te investeren in extra capaciteit. In plaats daarvan zou bestaande capaciteit beter benut moeten worden, door toeristen te spreiden in ruimte in tijd. Iets waar Linda volledig gedigitaliseerd invulling aan geeft, door als online broker vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen.


Direct aan de slag?


De Rli heeft met het rapport 'Waardevol Toerisme' waardevolle en relevante adviezen gepubliceerd. Wij onderschrijven veel van de beleidsinstrumenten die zij adviseren. Toeristische steden en regio's die invulling willen geven aan de adviezen, kunnen direct aan de slag met Linda. Want beleid is één, maar hoe zet je het om in concrete maatregelen.


Meer weten over Linda?


Vond u dit interessant? 

Abonneer u op onze blog en ontvang relevante artikelen

eenvoudig via e-mail. Mis het niet.

The Driving Force
J.N. Wagenaarweg 6
1422 AK Uithoorn
 
KvK: 30143249
BTW: NL809332723B01
  • Onze Twitter pagina!
  • Onze LinkedIn pagina!
  • Onze Facebook pagina!